Home Course Level Promotion Webboard About Us

รู้จักกับ Cleverkids

Cleverkids คือ ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก วัย 3-16 ปี เด็กๆ จะได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัย เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยี จิตนาการ และพัฒนาระบบความคิดของเด็ก

แผนที่
ติดต่อ
ระบบ
หลักสูตร

 

ระบบ Cleverkids 

 

1 ห้องเรียนประกอบด้วยนักเรียน 2-4 คน

ใช้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องต่อเด็ก 1 คน

พิมพ์ผลงานของนักเรียนทุกครั้ง เพื่อทราบพัฒนาการเด็ก

จัดทำ Portfolio รวบรวมผลงานเมื่อจบหลักสูตร

ประเมินผลการเรียนผ่านวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


หลักสูตร

เป็นหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก ซึ่งบูรณาการทั้ง

ด้านทฤษฎี และปฏิบัติ โดยเรียนรู้ผ่าน Theme เรื่อง

ช่วยให้นักเรียนสนุกสนานไปกับการเรียนคอมพิวเตอร์

* ด้านทฤษฎี
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานคอมพิวเตอร์

* ด้านปฏิบัติ
นักเรียนจะได้ฝึกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

สาขาสาธุประัดิษฐ์

ที่อยู่ ในบริเวณครัวเกษร ชั้น 3 ตรงข้ามซ.สาธุประดิษฐ์21

372 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120

โทร 02-674-0957
อีเมล์ webmaster@cleverkids.in.th

สาขาเซ็นทรัล บางนา
ที่อยู่ เซ็นทรัล บางนา
ชั้น 22 Hight Zone

โทร 02-745-7368
อีเมล์ akaratharee@hotmail.com

CLEVERKIDS